Bochtafsnijding

 

   

Sedert medio de vorige eeuw hebben diverse (overheids)instanties getracht om plannen door te voeren om de twee bochten in de Delftse Schie nabij Overschie, in samenhang met vervanging van de Hoge Brug aldaar, af te snijden.
Diverse redenen lagen ten grondslag dat deze pogingen niet doorgingen.
Een terugkerend onderdeel van de oorzaken was de Hoge Brug: vervanging van dit markante Rijksmonument, beeldbepalend voor Overschie, was (en is) voor velen onbespreekbaar.
Thans heeft de Provincie Zuid-Holland het voortouw genomen en, wijs geworden van de historie, een project opgezet om alleen de bochten af te snijden en de Hoge Brug ongemoeid te laten. De nut en noodzaak van dit project heeft zij niet kunnen aantonen.
Een in opdracht van de VTM uitgevoerde contra-expertise heeft onderschreven dat alleen het afsnijden van de bochten, en de Hoge Brug ongemoeid te laten, een verspilling van middelen (ca. € 10 milj.) is.
Immers de doorvaartbreedte van de Hoge Brug is 7,20 m. terwijl de vaarweg gereed gemaakt wordt voor schepen die ca. 1 m. breder zijn.
Men kan niet anders concluderen dat hier sprake is van salamitactiek.
Ondertussen verdwijnt wel, door versnippering en de nieuwe vaarweg, de helft van de huidige polder met een grote cultuurhistorische waarde en zal het overgebleven gedeelte zijn oorspronkelijke karakter verliezen.
Vandaar dat de VTM, als beschermer van het Hollandse cultuurlandschap, zich fel tegen dit project verzet.

 

 

2014

Second opinion en herberekening MKBA Bochtafsnijding Schie - Update van de second opinion uit 2009

 

2012

Second opinion MKBA Bochtafsnijding Schie

Zienswijze bij wijzigingsplan Bochtafsnijding Delftse Schie

De Bocht, 6½ jaar later en een handvol projectleiders verder…….

Brief aan de provincie Zuid-Holland van 21 oktober 2012

 

2010

Hoge Brug in Overschie te smal voor scheepvaart (inspraakreactie A.J. Kurvers)

De bochtafsnijding en wat Overschie erover te vertellen heeft

Stand van zaken bochtafsnijding

 

2009

Voorbereiding tot besluitvorming vordert

Bochtafsnijding geen gelopen race