Schiedam wil 38 bomen kappen aan Bachplein

Persbericht

Schiedam, 7 februari 2011

Betreft: bezwaarschrift kapvergunning Bachplein/Bospad in Schiedam

Gemeente Schiedam heeft een kapvergunning afgegeven voor het kappen van 39 bomen in de omgeving van het Bospad en Bachplein. Er komt een herplant van 10 bomen, opnieuw een flinke verdunning.

In 2007 is er bij het Bospad flink gerooid en gesnoeid. Dit was voor de herinrichting van het Bachplein. Het bos heeft toen plaats gemaakt voor een groter parkeerterrein. 4 jaar later moet opnieuw de bijl erin. De bomen zijn nu te groot en zijn o.m. een bedreiging voor de tramlijn. De VTM is niet zozeer tegen het kappen van deze bomen maar wel de tegen enorme verdunning en de verdere aantasting van de leefomgeving.

Procedure

De kapvergunning is laat aangevraagd en laat verleend. Voor het broedseizoen wil de gemeente alles gerooid hebben. De tijd is kort om met bezwaarmakers te overleggen. Het dossier welke in de stadswinkel ter inzage ligt is niet compleet en daarom niet goed inzichtelijk. De tekeningen ontbreken zodat je niet kan zien welke bomen er gekapt gaan worden. In de vergunning zelf staat wel de herplant van 10 bomen maar niet de hoeveelheid bomen die gekapt gaan worden. Dit is niet conform de publicatie in de krant.

De VTM dient een bezwaarschrift in tegen deze vergunning.

Klik hier voor het bezwaarschrift dat de VTM heeft gemaakt voor bewoners van het Bospad en het Bachplein.

Het bezwaar moet voor 16 februari 2011 bij de gemeente binnen zijn!