Midden-Delfland bedreigd

Het stiltegebied Midden-Delfland wordt bedreigd door plannen op rijksniveau. Eerst door de snelweg A4 Delft-Schiedam, waarvoor er momenteel een Ontwerp Tracébesluit ligt, daarna volgt wellicht de Blankenburgtunnel waarvoor de eerste plannen al klaar liggen en in de toekomst de mogelijkheid van een A24. Oftewel: Midden-Delfland wordt in de toekomst mogelijk doorkruist met snelwegen.

Om dit doemscenario te voorkomen bundelen vele burgers en organisaties in een zwaan-kleef-aan actie hun krachten.
Een van de vele activiteiten om aandacht te vragen van de politiek is via een website waarop het ongenoegen over deze ontwikkelingen in dit prachtige natuur&recreatiegebied Midden Delfland gesteund kan worden. Door het laten zien van vele steunbetuigingen wordt Den Haag misschien wel wakker en gaat hopelijk op zoek naar andere wegen met behoud van een mooi stukje Nederland.

Ons verzoek aan u is of u ons wilt helpen in deze strijd om van Midden-Delfland geen schaamlapje groen te maken, maar te behouden als robuust stiltegebied.

Zie verder: http://www.hoezomiddendelflandsnelweg.nl/

Voor meer (achtergrond)informatie over de A4 Delft-Schiedam kunt u kijken op http://www.jouwleefomgeving.nl/a4/index.html