Ondertekening intentieovereenkomst Klimaatark Barendrecht op vrijdag 21 december

Stichting Milieu Dichterbij is voornemens een Klimaatark in Barendrecht te realiseren. Dit bezoekers- en kennistrefpunt krijgt de functie van een educatief centrum voor duurzame ontwikkeling. De Klimaatark heeft tevens een belangrijke functie in het aanbieden van educatielessen en klimaat- en duurzaamheidvoorlichting. Op 21 december ondertekenen SMD en wethouder Bas Nootenboom (Duurzaamheid) een intentieovereenkomst.
 
Met deze overeenkomst geven partijen aan dat zij de intentie hebben om een klimaatneutraal bouwwerk te realiseren in de Zuidpolder. Overigens moet de gemeenteraad in 2013 nog een officieel besluit nemen.Stichting Milieu Dichterbij wil de Klimaatark graag realiseren in de Zuidpolder aan de 3e Barendrechtseweg. Een klimaatark is het toonbeeld van duurzaam bouwen, waar burgers en partners geïnspireerd kunnen worden en kennis kunnen halen over natuur, milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling.

Dijklichaam
De Klimaatark Barendrecht heeft de vorm van een dijklichaam met aan de zonzijde een glazen klimaatzône. Het gebouw wordt opgetrokken uit her te gebruiken materialen die worden ‘geoogst’ op korte afstand van de bouwplaats aan de 3e Barendrechtseweg. Met aarde gevulde autobanden vormen de kern van de dijk en dienen als warmtebuffer. Zowel bouw als gebruik belasten het milieu niet. Gebruikmakend van hernieuwbare energiebronnen is zelfs levering van energie aan de omgeving mogelijk. Het ontwerp van klimaatark is ontwikkeld door Stichting Milieu Dichterbij, 2012 Architecten en Van Binnen Natuurlijk Wonen.

Leren en werken
Vernieuwend is ook het leerwerktraject dat kan worden ingezet vanwege de eenvoudige technieken bij de bouw. De Barendrechtse Grijze Bouwers Club en De Werkschool leiden het bouwproces met inzet van mensen die hiermee hun afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen door zich te bekwamen in reguliere werkzaamheden.

Voor informatie: Stichting Milieu Dichterbij, www.milieudichterbij.nl

                                                                     www.klimaatark.nl

Mobiel : L. van der Horst 06 407 136 12

 

De (fotograferende) pers is op vrijdag 21 december van harte welkom om 9.30 uur in het gemeentehuis.