Vooruitgang

Val je als beheerder van een halve eeuw maatschappelijk regionaal milieugedachtegoed niet ten prooi aan nostalgie? Nee, juist niet.

De Historische Vereniging Vlaardingen nodigde de VTM uit voor de presentatie van het eerste exemplaar van het Historisch Jaarboek Vlaardingen 2015. Eén van de twee bijzondere artikelen in het Jaarboek draagt de titel ‘Onder de rook en stank van de vooruitgang - opkomst van milieubesef en milieuactivisme in Vlaardingen’. Opstellers zijn prof. dr. Harry Geerlings en dr. Toby Witte.

Milieuactivisme
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat ‘rook en stank’ verdwenen zijn, met name dankzij het milieuactivisme. Op dat terrein is zichtbaar vooruitgang geboekt. Op de agenda anno 2015 staat vooruitgang te boeken op het gebied van onzichtbare vervuiling: fijnstof, roet en CO2 en aantasting van het landschap. Aan gezondheid, landschap en klimaat zijn geen intrinsieke waarden toegekend. Staan niet in de boeken van industrie en infrastructuur als kostenpost.

Dezer dagen ontvingen wij het bericht van overlijden van de heer Bazuin, medeoprichter van de VTM. De foutloos getypte correspondentie - grenzend aan polemiek - met het kabinet bewaren wij met ontzag in het archief. Juridisch milieuactivisme in optima forma.

Ongelijke strijd
Nu de A4 Midden-Delfland geopend gaat worden, of toch weer niet, denken we terug aan ir. Van der Chijs en zijn ongelijke strijd tegen de aanleg. “Onuitvoerbaar en onnodig”, riep hij zijn toehoorders toe, papieren ten bewijze in de hand. Heeft achteraf gelijk krijgen zin? De miljoenen zijn gespendeerd en er volgt nog jarenlang miljoenenschade voor Rijkswaterstaat vanwege een rekenfout van waterschapsingenieurs. Wellicht onder druk van Rijkswaterstaat en de juichende oud-minister Eurlings zelf. De tunnel kan de grondwaterdruk niet aan. Afvoer via de grondwaterpijplijn naar de Noordzee neemt de oorzaak niet weg, veroorzaakt een erger kwaad: bodemdaling in geheel Midden-Delfland.

Gelijk hebben betekent niet automatisch juridisch gelijk krijgen. Daarom blijft de VTM pleiten voor juridische waardering van gezondheid, klimaat en landschap.

 

In de Windwijzer aan de Schiedamseweg in Vlaardingen werd dinsdag 10 november 2015 het eerste exemplaar van het Historisch Jaarboek 2015 uitgereikt aan wethouder Hans Versluijs. Harry Geerlings (helemaal links) en Toby Witte (tweede van links) beschrijven in ‘Onder de rook en stank van de vooruitgang’ hoe Vlaardingen het imago van stinkstad kreeg en hoe en van waaruit er verzet kwam tegen met name de slechte luchtkwaliteit.