Red de polders van Rhoon!

Boerendochter en polderbewoonster Sharona de Klerk is een digitale petitie gestart om het eeuwenoude cultuurlandschap in Rhoon, dat haar en vele anderen zo dierbaar is, te behouden. Voelt u mee met de boeren in Rhoon, steun dan dit burgerinitiatief: 'STOP project Buytenland nu!'

Vruchtbare akkergrond
Ongeveer twaalf jaar geleden werd het omstreden plan gelanceerd om 600 hectare vruchtbare akkergrond om te vormen tot 'natte natuur' en recreatiegebied. Dit project 'Landschapspark Buytenland' riep grote woede op bij de plaatselijke landbouwers, want veel goedlopende boerenbedrijven zouden hierdoor moeten verdwijnen.

Geldverspillend project
Sharona de Klerk gooit het nu, na jarenlange zinloze strijd, over een andere boeg. Zij wil burgers bij het protest betrekken en streeft naar minimaal 40.000 handtekeningen. Dan kan zij de Tweede Kamer benaderen om dit geldverspillende project een halt toe te roepen. Sharona: "De Rhoonse polder levert geld, werkgelegenheid en voedsel op, dus deze moet hoe dan ook blijven!"

Teken de petitie
De VTM hoopt samen met de initiatiefneemster dat meer mensen de ernst van deze zaak inzien. De VTM meent dat veel vruchtbare landbouwgrond verloren gaat. Ook wordt een aantal goedlopende agrarische bedrijven de nek omgedraaid. Bent u het hiermee eens? Teken dan de petitie of zend een e-mail naar de VTM.