Uitnodiging ALV VTM 16 november 2013

Geachte leden, beste vrienden van de VTM,

Zoals aangekondigd in de ledenbrief van september jl. vindt de ALV dit jubileumjaar plaats na 4 november, de dies natalis. Traditiegetrouw te houden in het Natuurcentrum De Boshoek in Schiedam. Voor broodjes wordt gezorgd. In De Boshoek kunt u het diorama met als thema ‘Dieren in het Duister’ bewonderen. Ook de heemtuin is een bezoek meer dan waard. Wij hopen velen van u te mogen ontvangen om na te denken over de toekomstbestendigheid van deze oudste, nog bestaande milieuvereniging.

50 Jaar VTM
Wellicht is daarnaast enige reflectie op het verleden ook op zijn plaats: wat is zo bijzonder aan de VTM dat 50 jaar lang vrijwilligers zich belangeloos inzetten voor het landschap, de aanwezige flora en fauna en de leefomgevingkwaliteit van de bewoners van dit deel van Zuid-Holland? De VTM is terecht een ‘goed doel’, maar dat is nog lang niet bereikt. Integendeel: het blijft knokken voor recht en rechtsbescherming.

Nieuw naam
Die inzet verdient het in de naam tot uitdrukking te komen. Niet tegen, maar vóór. Onder de voorgestelde nieuwe naam Vereniging Ter Milieubescherming (VTM) geven we helder aan waar we ‘vóór’ zijn. De VTM is vóór duurzaamheidseducatie en duurzaam bouwen. Voor dat eerste doel heeft de VTM in 2005 de Stichting Milieu Dichterbij (SMD) opgericht. Voor de tweede doelstelling gaat de Stichting Klimaatautarkie (SKA) van start. Onafhankelijk, maar met VTM-leden in de Raad van Toezicht. Zo investeert de VTM in de duurzame toekomst voor de jeugd, via beide centra voor duurzame ontwikkeling; de SMD inhoudelijk, de SKA fysiek.

Lees de volledige brief hier: Uitnodiging ALV VTM, 16-11-2013