Uitspraak met bijsmaak over 80 km per uur door Overschie

80 Km per uur blijft voorlopig 80 km per uur op de A13 door Overschie.
Hardop juichen doen ze niet, de Vereniging Ter Milieubescherming (VTM) en de Stichting Gezond Overschie, die vechten voor een gezond leven langs de snelweg.
De uitspraak van de Raad van State van 29 oktober bevestigde weliswaar het besluit van minister Schultz van Haegen om de snelheidsverhoging naar 100 km per uur ongedaan te maken. Maar helaas niet voor onbepaalde tijd. Want: zodra de A4 tussen Delft en Schiedam is aangelegd en een deel van de dagelijkse stroom van 90.000 auto’s opvangt, overweegt de minister die ontstane milieuwinst te gebruiken om de maximumrijsnelheid weer op te voeren. Tot dan - voorlopig dus - houdt de minister wel rekening met de omwonenden, zoals de Rotterdamse rechtbank haar in november 2013 had opgedragen. De bewoners blijven waakzaam.

Rekenmethodes
De uitspraak maakt duidelijk waarom minister Schultz van Haegen eind 2013 in hoger beroep ging tegen de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank, terwijl zij in februari 2014 met de snelheidsverlaging wel gevolg gaf aan die uitspraak. Het ging de minister naar nu blijkt om de toets van de hoogste bestuursrechter over haar rekenmethodes van verkeersgeluid en luchtkwaliteit. Haar geluidsberekeningen en methodes kloppen, besloot de Raad van State nu. Een teleurstelling voor de VTM en Stichting Gezond Overschie. Van het extreme en constante verkeerslawaai hadden zij met name hun punt gemaakt. Daarbij verwijzend naar rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waaruit blijkt dat herrie stress en andere gezondheidsklachten veroorzaakt. De minister van Infrastructuur en Milieu had volgens de milieu- en gezondheidsorganisaties onterecht een maas in de wet gebruikt, die tijdelijk meer verkeerslawaai toestaat, om permanent de snelheidsverhoging van 80 km per uur naar 100 km per uur mogelijk te maken. De rechter geeft nu de minster gelijk. Omdat zij in een toelichting aan de Tweede Kamer schreef dat extra verkeerslawaai van 1,50 decibel niet slechts tijdelijk is toegestaan. Dat geldt niet alleen voor Overschie, maar voor het hele land. Aan een uitspraak over de piekherrie van motoren, wel of niet meeberekend bij het toegestane geluidsniveau, kwam de rechter niet toe. Dat punt wordt in stelling gebracht bij de volgende snelheidsverhoging!

Te vroeg gejuicht
Tijdens de zitting op 23 september jongstleden werd de vraag over de juistheid van de gehanteerde methodes van luchtkwaliteitberekeningen van de agenda gehaald. Door de minister zelf, op aandringen van de rechter. Een schorsing was nodig om mevrouw Schultz van Haegen te bellen en te adviseren. Zij trok dit deel van het beroep in. Jammer, vonden de aanwezige ambtenaren van Rotterdam, de bewoners en de milieudienst Rijnmond DCMR. Laatstgenoemde had duidelijk aangetoond dat de door Rijkswaterstaat berekende concentraties van fijn stof en stikstof teveel afwijken van de meetgegevens van het station aan de Oost-Sidelinge in Overschie. De vertegenwoordigers van Milieudefensie verlieten daarop de zaal. Verkeerslawaai is niet hun zaak. Hoezo gewonnen?
Gewoon te vroeg gejuicht! Tenzij de minister zich van haar menselijke kant laat zien en ‘rekening houden met omwonenden‘ in haar bestuurlijke agenda zet.