Monumentenbord Bergboezem
 

 

Op vrijdag 8 oktober, om 16.30 uur onthullen kinderen het monumentenbord Bergboezem op de Molenweg, kruizing Molenkade te Lansingerland: (2651 AB.).
De Bergboezem Berkel krijgt de titel 'Weidevogelreservaat' nu bewezen is dat in de polder meer Tureluurs en Grutto's opgroeien dan elders in Zuid-Holland.
Twee wethouders nemen het Rapport Vogeltellingen in ontvangst.
 
Behoud van het cultuurhistorisch polderlandschap aan de Noordrand staat centraal in de strijd van twee groene bewonersorganisaties: de Vereniging Tegen Milieubederf en de St. Natuur- en Milieuwacht Berkel&Rodenrijs. Het monumentenbord wordt geplaatst omdat het vruchtbare weidevogelgebied volgens het hoogheemraadschap Delfland en de Provincie op de schop moet voor aanleg van nieuwe natuuraanleg en een kanaal. De bewoners schakelen ecologen en waterbouwkundigen in om bij de rechter te pleiten voor het stopzetten van theoretische nieuwe natuurprojecten en de aanleg van overbodige en omslachtige waterwerken.
 
Het landschapmonumentenbord draagt het motto:
"Wie het polderlandschap verruilt voor de nieuwe natuur, verloochent zijn afkomst en eigen cultuur": Gelijke borden zijn door de Vereniging (VTM ) opgericht in Polders Albrandswaard en Schieveen. 
 
Naschrift.
De organisaties zijn tevreden met het voornemen van het nieuw kabinet te investeren in natuurbeheer door de agrarische sector en de ontpoldering te stoppen.