Aanvulling op bezwaar snelheidsverhoging 80 km-uur naar 100 km/uur op de A13


De VTM heeft samen met de Stichting Gezond Overschie een bezwaar ingediend tegen het verhogen van de
maximumsnelheid op de A13 door Overschie. Over het argument gezondheidsschade berichtten wij u eerder in de Megafoon juni 2013. Naar nu blijkt, maakt minister Schultz van Haegen onjuist gebruik van de ruimte die de wettelijke regeling biedt voor meer verkeerslawaai. Deze regeling ging in op 1 juli, en op 2 juli kwam de demissionaire minister met haar besluit. Onderstaande tekst is een fragment uit de aanvulling op het bezwaarschrift tegen de snelheidsverhoging van 80 km/uur naar 100 km/uur op de a13 door de woonwijk Overschie.
 

Met andere woorden: de minister heeft voor het besluit benutting van de werkruimte nodig om aan de geluidsproductieplafonds te kunnen voldoen. Als gevolg van invoering van 100 km/uur als maximumsnelheid wordt aldus een aanzienlijk gedeelte van de werkruimte structureel opgevuld.
De VTM laat zich vertegenwoordigen door mr. J.E. Dijk, Vos & Vennoten te Haarlem