TBO's weren van boerenland

Een breed front van lokale natuur- en milieuclubs wil dat de terreinbeherende organisaties (TBO's)
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Zuid-Holland worden geweerd van het boerenland rond de havenstad.

Door Koen van Wijk, redacteur Nieuwe Oogst

Dit staat in een reactie van vijf natuur- en milieuorganisaties op de Groenagenda van provincie Zuid-Holland.
“Laat Natuurmonumenten afblijven het boerenland wat hier nog over is. Wij zijn tegen grote terreinbeheerders die de agrarische polders rond Rotterdam als natuur willen beheren. Ook zijn we tegen nieuwe natuur,” reageert voorzitter Lilian van der Horst van de Vereniging Tegen Milieubederf uit Rotterdam. Zij treedt op als penvoerder en adviseur, mede namens de organisaties Stichting Natuur en Milieuwacht Berkel en Rodenrijs, Vereniging Natuur- en Milieubescherming Noordrand Rotterdam, Stichting Gezond Overschie en Bewonersgroep Behoud Schieveense Polder. De burgerorganisaties maken zich sterk voor het behoud van het cultuurhistorische agrarische landschap van Zuid-Holland, zoals dat nog te zien is rond Rotterdam.

Daarom pleiten zij voor agrarische beheer van elf polders rondom Rotterdam, die nu nog (semi-)agrarisch zijn, waaronder polder Schieveen, de Bergboezem, de Vlinderstrik, de Zuidrand van Midden-Delfl and, maar ook alle polders aan de zuidrand van de stad. “De huidige agrarische gebruikers hebben veel meer deskundigheid en betrokkenheid. Compenseer hen voor de lagere opbrengst die optreedt bij de versterking van natuurwaarden.” Het vijftal hoopt dat de rol van grote TBO's in dit deel van Zuid-Holland snel is uitgespeeld. “Zij werken op autoritaire wijze, zonder kennis van zaken en er is nauwelijks controle op hun werk.” In de reactie op de Groenagenda stelt het vijftal dat het onrechtmatig is wanneer de terreinbeheerders gebieden zonder openbare aanbesteding als natuur mogen beheren. Ze verwijzen naar de uitspraak van de Europese Commissie uit 2011 dat TBO's zijn aan te merken als ondernemingen die vallen onder de Europese mededingingsregels en ook gebonden zijn aan regels voor subsidie.

De Nederlandse provincies zijn het daar mee oneens en hebben tegen deze beslissing een beroep ingesteld. “Dat blijkt wel, omdat de provincie Zuid-Holland nog steeds voorrang geeft aan TBO's. Tot vorig jaar werd ex-landbouwgrond vrijwel om niet en zonder openbare aanbesteding overgedragen,” stelt ze. “Maar nu dreigen de gronden nog steeds in beheer gegeven te worden aan TBO's. Zo krijgt Natuurmonumenten vanaf 2013 het beheer over de Schiezone en de polder Schieveen.” Ook het beheer van de Noord Kethelpolder door Natuurmonumenten moet volgens haar teruggedraaid worden. Het stoort de vijf organisaties dat de provincie de nieuwe Europese status van TBO's stil houdt en zelfs betwist. LTO Noord Oostland wil het beheer van de Groenzoom en mogelijk andere gebieden uitvoeren via een boerencoöperatie. Van der Horst: “Een prima initiatief, dat aansluit bij onze ideeën. Al is LTO wel laat wakker geworden. Wij pleiten hier al vijf jaar voor.”