Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van


Lilian van der Horst

Zij is op 30 september jl. overleden.

Vanaf 13 september 2000 was zij voorzitter van de Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) en vanaf 28 juni 2005 voorzitter van de Stichting Milieu Dichterbij (SMD).

Als voorzitter van de Vereniging Tegen Milieubederf heeft Lilian gestreden voor het behoud van het open landschap, het agrarisch natuurbeheer en de weidevogels in en rondom het waterweggebied.

In haar hoedanigheid als voorzitter van de SMD heeft zij zich enorm ingezet voor natuur- en milieueducatie op basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs.

Lilian was zeer gedreven, energiek, had een enorme dossierkennis en toonde zich regelmatig langs juridische weg een geduchte pleitbezorger.

Op 29 april 2010 kreeg Lilian een koninklijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligerswerk en werd zij 'Lid in de Orde van Oranje-Nassau'

Lees hier de tekst die burgemeester Aboutaleb over haar uitsprak.