De vereniging

De Vereniging Ter Milieubescherming (VTM) is naar alle waarschijnlijkheid de oudste nog bestaande milieuorganisatie van Nederland.
De VTM werd in 1963 opgericht in Vlaardingen als Vereniging Tegen Luchtverontreiniging.  Hinder van luchtverontreiniging die werd
veroorzaakt door de industrie in het Nieuwe Waterweggebied, maakte dat een aantal mensen zich verenigden om op te komen
voor de kwaliteit van hun leefomgeving.  De VTM is één van de weinigen die de Staat, de Provincie of andere overheden voor
de rechter durven te dagen daar waar het gaat om zaken die milieubederf tot gevolg kunnen hebben. Dit werk doet wij al sinds 1963!